Polityka prywatności

Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO – informuje się, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
F.H.U CERAMID WALDEMAR MIDRO
NIP: 735-100-42-28

  1. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania
  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji usług  

III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów zawartych w punkcie II

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do : 

  1. czasu wycofania przez osobę zgody na przetwarzanie
  2. przez okres wymagany przepisami prawa.
  1. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

VIII. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.